ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ἡ Σχολή μας περιλαμβάνει τρεῖς τομεῖς σπουδῶν:

  • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
  • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
  • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Additional information