ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΙΟΥ 2012

Τα μαθήματα συνεχίζουν στη σχολή μας το μήνα Μάιο με τον Χρίστο Τσιαμούλη και τον Σωκράτη Σινόπουλο στις 4 και 25 Μαίου. Ο Πάνος Δημητρακόπουλος θα διδάξει στη σχολή στις 11 και 15-16 Μαίου. Το μαθημα της ορχήστρας γίνεται στις 6:15-7:15 μ.μ. από τον κ. Χρίστο Τσιαμούλη.  Επίσης συνεχίζουν κανονικά στις προκαθορισμένες μέρες και ώρες τα υπόλοιπα μαθήματα που προσφέρονται από τη σχολή. Για τη χορωδία της Σχολής επικοινωνείστε με τον Καθηγητή Νεκτάριο Ιωάννου (99696627).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Οι μουσικοδιδάσκαλοι από την Ελλάδα, Χρίστος Τσιαμούλης και Πάνος Δημητρακόπουλος το μήνα Απρίλιο θα διδάξουν την Παρασκευή 6/4 και στις 27/4. Ο κ.Σωκράτης Σινόπουλος θα διδάξει την Παρασκευή 27 Απριλίου. Το μαθημα της ορχήστρας γίνεται στις 6:15-7:15 μ.μ. από τον κ. Χρίστο Τσιαμούλη.  Επίσης συνεχίζουν κανονικά στις προκαθορισμένες μέρες και ώρες τα υπόλοιπα μαθήματα που προσφέρονται από τη σχολή. Για τη χορωδία της Σχολής επικοινωνείστε με τον Καθηγητή Νεκτάριο Ιωάννου (99696627).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Οι καταξιωμένοι μουσικοί από την Ελλάδα, Χρίστος Τσιαμούλης και Σωκράτης Σινόπουλος θα διδάξουν την Παρασκευή 9 και 23 Μαρτίου. Το μαθημα της ορχήστρας γίνεται στις 6:15-7:15 μ.μ. από τον Χ. Τσιαμούλη.  Επίσης συνεχίζουν κανονικά στις προκαθορισμένες μέρες και ώρες τα υπόλοιπα μαθήματα που προσφέρονται από τη σχολή. Για τη χορωδία της Σχολής επικοινωνείστε με τον Καθηγητή Νεκτάριο Ιωάννου (99696627). Το πρόγραμμα του Πάνου Δημητρακοπούλου θα ανακοινωθεί αργότερα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με το πρόγραμμα μαθημάτων που θα γίνουν το μήνα Μάρτιο, ανακοινώνεται ότι ο Πάνος Δημητρακόπουλος θα διδάξει στη Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής "Αγιά-Σοφιά" στις 23 Μαρτίου.

Additional information