Εγγραφές

Τά μαθήματα ἀρχίζουν τόν Οκτώβριο καί τελειώνουν τόν Ἰούνιο. 

Τά δίδακτρα κυμαίνονται ἀνάλογα μέ τήν ἐπιλογή τομέα, μουσικοῦ ὀργάνου καί ἐπιπέδου.

Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 99947243, 99696627.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information