Πρόγραμμα - Μαθήματα

Ἀναλυτικό πρόγραμμα δίνεται στούς ἐγγεγραμμένους μαθητές τῆς Σχολῆς μας.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Βυζαντινή Μουσική (θεωρία+πράξη)
  • Δημοτικά τραγούδια
  • Διδασκαλία παραδοσιακῶν ὀργάνων
  • Παραδοσιακοί χοροί
  • Θεωρία παραδοσιακῆς μουσικῆς
  • Ρυθμός παραδοσιακῆς μουσικῆς
  • Τραγούδι
  • Μουσικά σύνολα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Μετά τήν συνεπῆ καί συστηματική φοίτηση στή Σχολή, τήν ὁλοκλήρωση τῶν σπουδῶν καί τήν ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις ἀπονέμονται διπλώματα καί πτυχία.

Additional information