ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

Ἡ Σχολή Παραδοσιακῆς Μουσικῆς «Ἁγιά-Σοφιά» προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ* μαθήματα παραδοσιακῶν ὀργάνων καί τραγουδιῶν. Διδάσκονται μεταξύ ἄλλων: κανονάκισαντούριοὖτι, κωνσταντινουπολίτικη καί κρητική λύρα, παραδοσιακό βιολίτοξωτός ταμπουράς (yanli tanbur), κωνσταντινουπολίτικο λαοῦτο (λαῦτα), στεριανό καί κρητικό λαοῦτο, κλαρίνονέϊπιδκιαύλικρουστά κ.ἄ.

 

Στόχος τοῦ προγράμματος αὐτοῦ εἶναι ἡ γνωριμία τῶν μαθητῶν μέ τά μουσικά παραδοσιακά ὄργανα καί ἡ ἐκμάθηση αὐτῶν, ἐνῶ ταυτόχρονα θά γνωρίσουν καί τήν ἑλληνική δημοτική ποίηση. Τό πρόγραμμα ἀπευθύνεται κυρίως σέ ἐκείνους πού ἐπιδεικνύουν ἔντονο ἐνδιαφέρον στήν ἐκμάθηση αὐτῶν τῶν ὀργάνων ἀλλά δέν διαθέτουν τούς πόρους πού χρειάζονται τουλάχιστον στό ἀρχικό στάδιο γιά τήν κάλυψη τῶν ἀπαραιτήτων ἐξόδων.

 

* Ἰσχύουν ὅροι καί προϋποθέσεις. 

Πληροφορίες: Τηλ. 99785063, 99859066,

email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Additional information