Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής "Αγιά Σοφιά"

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Ἡ Κιβωτὸς Ἑλληνικῆς Παραδοσιακῆς καὶ Βυζαντινῆς Μουσικῆς

σὲ συνεργασία με τὸν Δῆμο Λευκωσίας,

διοργανώνουν

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

γιὰ τὴν 561η ἐπέτειο τς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014, 08.00 μ.μ.

Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη»

αρ τν Πύλη μμοχώστου) – Λευκωσία

Συμμετέχουν:

 

Ἡ Σχολὴ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς «Ἁγια-Σοφιὰ»

καὶ οἱ ὀργανοπαῖχτες:

Πάνος Δημητρακόπουλος (κανονάκι),

Στρατής Ψαραδέλλης (πολίτικη λύρα, πολίτικο λαοῦτο),

Γιῶργος Καλογήρου (λαοῦτο και τραγούδι),

Βερόνικα Ἁλωνεύτου (σαντούρι),

Ἄννα Ἀριστείδου (κρουστά)

 

Tραγούδι:

Νεκτάριος Ἰωάννου

καὶ ἡ Χορωδία τῆς Σχολῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς «Ἁγια-Σοφιά»,

ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ ἰδίου. 

Παραδοσιακοί χοροί:

Χορευτικὸ συγκρότημα τῆς Σχολῆς

ὑπὸ τὴ διεύθυνση τῆς Μιχαέλας Παύλου.


Εἴσοδος ἐλεύθερη

 Περισσότερες πληροφορίες:

 ΤΗΛ. 99947243, 99492551

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, τελευταῖος αὐτοκράτορας Βυζαντίου

 

Additional information