Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής "Αγιά Σοφιά"

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟ «ΠΑΛΛΑΣ»

Christmas 2019

Ἡ Κιβωτὸς Ἑλληνικῆς Παραδοσιακῆς καὶ Βυζαντινῆς Μουσικῆς  ὀργανώνει Χριστουγεννιάτικη Συναυλία μὲ Παραδοσιακὰ Κάλαντα τοῦ Δωδεκαημέρου μὲ τὴν ὀρχήστρα τῆς Σχολῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς «Ἁγιά-Σοφιά»  καὶ τὴν Παραδοσιακὴ Χορωδία «Ἀνατολή»  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ

τὴν Κυριακὴ 22 Δεκεμβρίου 2019, στὶς 7:00 μ.μ. 

στὴν Αἴθουσα ΠΑΛΛΑΣ στὴ Λευκωσία.

Συμμετέχουν οἱ μουσικοί:

Χαράλαμπος Παντελῆ - λαοῦτο

Γιῶργος Λάμπρου - βιολί

Βερόνικα Ἁλωνεύτου - σαντούρι

Μωυσῆς Μάρκου - κλαρίνο

Μαριάννα Μουμτζῆ - κανονάκι

Φίλιππος Δημητρίου - κρουστά

Τραγούδι:

Κωνσταντίνα Ξενοφῶντος 

καὶ Νεκτάριος Ἰωάννου

Παραδοσιακὴ Χορωδία «Ἀνατολή»  ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ π. Νικολάου Λυμπουρίδη.

Εἴσοδος: €5  

(παιδιὰ κάτω τῶν 15 ετῶν, δωρεάν)

Πληροφορίες: 

τηλ. 99 78 50 63

Στὴν εἴσοδο θὰ διατίθεται τὸ νέο ἡμερολόγιο τῆς Κιβωτοῦ τοῦ 2020

 

Additional information