Παραδοσιακά Όργανα

Παραδοσιακά Μουσικά Ὄργανα διδάσκουν:

Στρατής Ψαραδέλης: πολίτικη λύρα, λαύτα (lauta), αὐτοσχεδιασμό καί ρυθμολογία

Πάνος Δημητρακόπουλος: "κανονάκι" [ kanun / qanun ] (τό ἀρχαῖο ψαλτήριον)

Κυριάκος Γιωργάλλας: κλαρίνο καί σαντούρι

Γιάννης Λέμπος: κρουστά

Βερόνικα Αλωνεύτου: σαντούρι

Γιάννης Φραγκιαδουλάκης: κρητικ λύρα

Χαράλαμπος Παντελῆ: λαοτο

Μαριάννα Μουμτζῆ: κανονάκι

 

Επιπλέον διδάσκονται καί τά ἑξῆς ὄργανα: οὖτι, παραδοσιακό βιολί, νέϋ καί τοξωτός ταμπουρᾶς (yanli tanbur).

Additional information