ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΙΟΥ 2012

Τα μαθήματα συνεχίζουν στη σχολή μας το μήνα Μάιο με τον Χρίστο Τσιαμούλη και τον Σωκράτη Σινόπουλο στις 4 και 25 Μαίου. Ο Πάνος Δημητρακόπουλος θα διδάξει στη σχολή στις 11 και 15-16 Μαίου. Το μαθημα της ορχήστρας γίνεται στις 6:15-7:15 μ.μ. από τον κ. Χρίστο Τσιαμούλη.  Επίσης συνεχίζουν κανονικά στις προκαθορισμένες μέρες και ώρες τα υπόλοιπα μαθήματα που προσφέρονται από τη σχολή. Για τη χορωδία της Σχολής επικοινωνείστε με τον Καθηγητή Νεκτάριο Ιωάννου (99696627).

Additional information