ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τήν Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου ἀπό τίς 4.00 τό ἀπόγευμα μέχρι τίς 8.00 μπορεῖτε νά ἔρθετε καί νά φέρετε καί τά παιδιά σας καί τά ἐγγόνια σας στήν Ἁγία Σοφία, ὅπου καθηγητές τῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο θά παρουσιάζουν καί θά διδάσκουν διάφορα παραδοσιακά μουσικά ὄργανα καί βυζαντινή μουσική.

Εἴσοδος ἐλεύθερη

Additional information